Vårdval för gråstarrsoperationer

Vi opererar gråstarr (katarakt) inom vårdval, regionens taxa gäller.

Vårdval ögonmottagning

Vi är auktoriserade för ögonmottagning inom Vårdval Stockholm, regionens taxa gäller.

Vårdvalet omfattar inte:

  • Ögonhälsokontroller, t.ex. glaukomscreening
  • Kosmetiska operationer
  • Utprovning av glasögon
  • Second opinion