Grön starr/glaukom

Grön starr eller glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och långsamt påverkar synen. Glaukom är en relativt vanlig sjukdom som oftast drabbar äldre personer. Glaukom är ganska ovanlig hos personer som är under 50 år. Vid glaukom är trycket i ögat för högt vilket orsakar skador på synnerven. Det leder till en långsam utveckling av synfältsdefekter och försämrad syn. Sjukdomen har vanligtvis ett smygande förlopp och man oftast inte märker själv att man ser sämre förrän sjukdomen har gått för långt. I värsta fall kan sjukdomen leda till blindhet om man inte upptäcker den i tid och börjar behandla.

Förebyggande åtgärder

Om du har glaukom i släkten är det viktigt att du får dina ögon undersökta hos en ögonläkare. Genom att upptäcka sjukdomen och sätta in behandling i ett tidigt skede finns det goda förutsättningar för att motverka eller fördröja skador på synnerven.

Glaukomscreening

Har du glaukom i släkten kan vi erbjuda Dig en så kallad glaukomscreeningundersökning.

Den innefattar följande:

  • Synprövning
  • Undersökning av ögonen av en ögonläkare
  • Mätning av hornhinnans tjocklek
  • Mätning av ögats tryck

Glaukomscreening kostar 1200 Kr per undersökningstillfälle.

Behandling av glaukom

Har du misstänkt glaukom eller utvecklad glaukomsjukdom behövs det regelbundna ögonläkarkontroller. Dessa kontroller görs då inom regionens taxa då vi är anslutna till Vårdval Stockholm. Vi har den modernaste utrustning för kontroller av glaukom så som fotoanalys av synnervshuvudet samt analys av synnerven med hjälp av OCT (OpticalCoherenceTomography). OCT ger möjlighet att upptäcka påverkan på synnervsfibrer i ett mycket tidigt skede.

Behandling av glaukom syftar till att sänka ögontrycket. Det kan göras antingen genom medicinering med kontinuerlig ögondroppsbehandling, laserbehandling eller en trycksänkande operation. Alla typer av trycksänkande behandlingar(ögondroppar, laser, kirurgi) bromsar synskadan hos patienter med glaukom. Förlorad synfunktion kan däremot inte återställas.

Trycksänkande ögondroppar

Alla glaukomläkemedel verkar genom att sänka ögontrycket. Detta sker genom att minska produktionen eller genom att öka avflödet av kammarvatten. För att få ytterligare trycksänkande effekt kan man kombinera olika preparat.

Laserbehandling

Genom laserbehandling kan man öka avflödet av kammarvatten och därmed minska ögontrycket. Laserbehandling utförs vid ett mottagningsbesök och kan vara aktuellt både som förstahandsval och som komplement till trycksänkande droppar.

Trycksänkande operation

Operation görs exempelvis när den önskade trycksänkande effekten med ögondroppar eller laser inte är tillräcklig, när man har svårt att ta sina droppar eller om man får biverkningar som gör att man inte kan ta sina droppar. Operationen görs under lokalbedövning. Målet är att få kammarvattnet att lämna ögat lättare och sänka ögontrycket. Det finns traditionella och moderna trycksänkande operationer. Det sistnämnda kan kombineras med gråstarrsoperation vid samma tillfälle.

Glaukomkirurgi (grönstarrsoperation)

Det finns flera tekniker både traditionella (trabekulektomi samt Ahmed ventil) och nya MIGS (Mikroinvasiv Glaukomkirurgi)

Dessa operationer utförs av medicine doktor Mario-Alexander Economou för privat betalande patienter.

Här under kan du läsa en kort sammanfattning av dessa metoder:

Traditionell glaukomkirurgi

Trabekulektomi

Den vanligaste operationen för glaukom är trabekulektomi. Operationen syftar till att åstadkomma en ny dräneringskanal, genom att göra en ny öppning in i ögats kammarvinkel, för att underlätta avflödet av kammarvattnet. På så vis kan kammarvattnet i främre kammaren läcka ut genom hålet, ut under luckan och samlas i en filtrationsblåsa under konjunktiva (upptill under övre ögonlocket). Där tar blodkärlen sedan hand om vätskan och därmed sjunker ögontrycket. Operationen görs polikliniskt i lokalbedövning. Oftast efter en trabekulektomi slipper man trycksänkande droppar.

Ahmed Ventil

En Ahmedventil består av en plastslang som opereras in i främre kammaren medan den andra änden av slangen mynnar ut på en plastplatta som sys fast långt bak på sklera på ögats utsida. Ovanpå denna platta bildas en blåsa under konjunktiva precis som vid en trabekulektomi. Kammarvatten kommer att rinna ur ögats främre kammare mot denna platta och på det sättet sänka ögontrycket. Efter en ventiloperation brukar man sluta med trycksänkande droppar.

MIGS (Mikroinvasiv Glaukomkirurgi)

MIGS = iStent Inject, KDB(Kahook Dual Blade), Xengel

Mikroinvasiv glaukomkirurgi är en revolutionerande ny grupp av glaukomkirurgiska ingrepp. Detta innebär att ett litet snitt skapas i ögat för att implantera en eller flera mikroskopiska stentar. Ingreppet kan göras i kombination med gråstarrsoperation eller som en fristående operation.

Mikroinsvasiv glaukomkirurgi har en måttligt trycksänkande effekt och används oftast på tidiga former av glaukom. Fördelen jämfört med trabekulektomi och ventilen är att MIGS är en mycket snällare metod med mindre risker för komplikationer. De utförs nästan alltid i lokalbedövning.

iStent Inject

iStent består av två små titanstentar (0.4 mm) vilka kirurgiskt implanteras in i den naturliga avrinningskanalen (Schlemms kanal) och utökar ögats förmåga att dränera vätska. För närvarande är iStent Inject den minsta medicinska komponent som implanteras i människokroppen. De flesta patienter som opereras med iStent Inject kan minska sina trycksänkande droppar.

KDB(Kahook Dual Blade)

Kahook Dual Blade är en elegant, precisions konstruerad mikrokniv som tar bort ett fint membran (trabekelverket) som täpper till ögats naturliga dräneringssystem (Schlemms kanal) och försämrar avflödet. På det sättet kommer ögats vätska (kammarvatten) att rinna ut från ögat och ögontrycket att sänkas. Det flesta patienter som opereras med KDB kan minska sina trycksänkande droppar.

Xen gel

XEN Gel Stent är ett mikroimplantat i form av ett mjukt gelatinrör, ungefär lika stort som en mänsklig ögonfrans (6 mm lång). XEN Gel Stent implanteras kirurgiskt genom ett litet snitt i hornhinnan för att sedan skapa en liten tunnel så att vätskan kan dräneras från ögat och på det sättet kan man sänka trycket i ögat. Det flesta patienter som opereras med Xengel kan sluta med sina trycksänkande droppar.

Observera att inga trycksänkande operationer förbättrar synen om de inte kombineras med gråstarrsoperation.

Målet med grönstarrsoperation är att förhindra fortsatt försämring av synnerven och synen.

Priser för dessa kirurgiska ingrepp varierar mellan 20.000-45.000 sek och det är din kirurg som väljer den metod som är lämplig för ditt öga.