Vill du bli glasögonfri efter gråstarrsoperation?

Patienter som opereras hos oss inom regionens regi och privata patienter har möjlighet att välja speciallinser mot en extra kostnad.

Vid operation för gråstarr inom regionens regi bekostar regionen operationen med så kallade monofokala linser. Om man önskar normalsynthet efter operationen (det vill säga att man ser bättre på långt håll utan glasögon) så behövs det i regel glasögon för nära håll. Vill du slippa glasögon på både långt håll och nära håll kan man välja speciallinser, så kallade multifokala linser, för en extrakostnad (20000 - 25000 Kr per öga beroende på synfel Du har och linsval). Det är dock Din operatör som tar ställning till om Du är en bra kandidat för att rekom­menderas till de olika speciallinser som finns.

Har Du andra ögonsjukdomar än gråstarr, som exempelvis förändringar på gula fläcken, grönstarr eller ögonbottenförändringar vid diabetes, är dessa speciallinser som regel inget vi rekommenderar.

Prislista vid val av speciallins vid gråstarrsoperation

Gråstarrsoperation med torisk lins - extrakostnad 20 000 kr per öga

Gråstarrsoperation med multifokal lins - extrakostnad 25 000 kr per öga

Gråstarrsoperation med torisk multifokal lins - extrakostnad 25 000 kr per öga

Gråstarrsoperation med Eyhance lins - extrakostnad 7000 kr per öga

Gråstarrsoperation med torisk Eyhance lins -extrakostnad 20 000 kr per öga