Runby Vårdcentral

På grund av en brand onsdagen den 8 mars i fastigheten på Runby Torg 9 har vi tvingats flytta till andra lokaler. 


Vi finns i nya lokaler på Optimusvägen 12C. Öppettiderna är kl 7-18. Vårdcentralen kan som vanligt nås på telefon 08-590 990 60.


Runby Vårdcental är en privat husläkarmottagning ansluten till Praktikertjänst, och som drivs på uppdrag av Region Stockholm. Vår ambitition är att ge alla våra listade patienter en god tillgänglighet vad det gäller telefon- och mottagningsverksamhet.


Observera: Vi har ingen drop-in mottagning, endast förbokade besök. 

Lista dig hos oss