Diabetesmottagning

För dig med typ-2 diabetes har vi diabetessjuksköterska Lidia Iatco på plats som ett komplement till dina ordinarie läkarbesök. Hon kan hjälpa dig med bland annat:

  • Ge råd och stöd kring hur du själv kan ta hand om din sjukdom
  • Hur man själv tar provt för självkontroll, insulininjektioner, blodsockermätning med mera
  • Följa upp behandling ordinerad av läkare
  • Bedöma behov av och förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar som till exempel testremsor, blodsockerapparater, kanyler mm.
  • Informera kring hur livsstilsförändringar kan påverka både blodsocker
    och hälsa på ett positivt sätt

Kontakt med vår diabetessköterska Lena Friberg tar du via telefon 046-440 36 36.