Dietist

Vår dietist Saly Hnoosh kan hjälpa dig med kostrelaterade problem. 
 
Maten är en viktig del när man ska behandla många sjukdomar, och är ibland den enda behandlingen. En dietist kan hjälpa dig att anpassa ditt matintag utifrån ditt hälsotillstånd, dina preferenser och ditt näringsbehov.