Vaccination covid-19

Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 2024

Under våren 2024 kommer alla som är 80+ att erbjudas en extra dos covid-vaccin. Du blir uppringd av oss för tidbokning.

Du som har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst kan också boka tid för vaccination mot covid-19 under våren. Du bokar enkelt via 1177 eller ringer mottagningen. Ta med giltig legitimation. Tänk på att avboka din tid om du blir förkyld eller får feber. Om du inte tillhör denna grupp kan du ringa för rådgivning om vaccination är aktuellt för dig
eller inte.

Under hösten rekommenderas en dos covidvaccin till:

  • Alla som är 80 år och äldre
  • Personer som bor på särskilt boende för äldre
  • Alla som är 65-79 år eller över 18 år i medicinsk riskgrupp

Om du är mellan 50-64 år får du lov att vaccinerad dig mot covid-19, det ska dock ha gått minst 9 månader sedan din senaste vaccination. 

För personer 18-49 år finns ingen rekommenation om vaccination mot covid-19, men en dos finns tillgänglig om så önskas. Det ska ha gått minst 9 månader sedan senaste dosen.

Har du frågor eller funderingar är det bara att höra av dig till oss via telefon 046-440 36 36 eller via vår digitala tjänst Mitt PTJ. Mer information finns även på 1177

Region Skåne och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.