Vaccination säsongsinfluensa och Pneumokocker

Årets vaccination mot säsongsinfluensa och Pneumokocker

Du som har fyllt 65 år är gravid eller är i en medicinsk riskgrupp är rekommenderade att ta en dos influensavacccin. 

Följande är i medicinsk riskgrupp:

Alla personer från 6 månader med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:
• kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
• kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma
• andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller
försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma,
neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning)
• kronisk lever- eller njursvikt
• diabetes mellitus typ 1 och 2
• tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller
behandling inklusive personer med Downs syndrom

Gällande pneumokockvaccination, kontakta mottagningen för tidsbokning.

Ring oss för tidbokning, telefon 046-440 36 36, välj alternativ "vaccination".