Vaccinationer

Välkommen till vår vaccinationsmottagning! Vi vaccinerar för närvarande mot TBE och kikhosta. För att läsa om influensa- och covid-19-vaccination se separata flikar.

TBE

Vi erbjuder TBE-vaccination till både barn och vuxna. Fästingöverförd hjärnhinneinflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Det finns inga medicner mot TBE men vaccin skyddar. 

Du som rekommenderas TBE-vaccination är: 

  • Personer som vistas mycket i skog och mark i områden med ökad smittrisk.
  • Den som ofta är ute i naturen i Skåne eller ofta blir biten av fästingar. 
  • Om du skall vara ute i naturen i andra områdne i Sverige där det finns en risk för TBE.

Generellt erhåller man 2 doser med 2-3 månaders mellanrum. Tredje dosen kan tas tidigast efter 5 månader och högst 12 månader efter dos 2. För att behålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos 3 år efter tredje dosen och sedan vart femte år. Alternativt vaccinationsschema kan vara aktuellt om du är över 50 år eller har nedsatt immunförsvar. En dos för vuxna kostar 380 kr och en dos för barn kostar 360 kr. 

Kikhosta

I enlighet med Region Skåne och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer erbjuder vi vaccin mot kikhosta kostnadsfritt för gravida efter gravidietsvecka 16. 

Kikhosta (pertussis) är en luftvägsinfektion som orsakas av bakterien Bordetella Pertussis. För spädbarn som ännu inte hunnit få vaccin kan kikhosta utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom. Syftet med vaccinationen är att skydda nyfödda barn tills de själva kan vaccineras. För att skyddet ska föras över till barnet bör vaccinationen ske minst två veckor före beräknat förlossningsdatum. Man kan dock med fördel vaccineras senast åtta veckor innan beräknad förlossning, för att det ska hinna ge skydd om barnet föds för tidigt. 

Önskar du boka tid för vaccination eller få mer information vänligen sök via vår digitala tjänst Mitt PTJ eller ring oss på 046-440 36 36.