Psykolog

Legitimerad psykolog Jenny Stålhammar erbjuder hjälp om du känner nedstämdhet, ångest/oro, sömnproblem, stress, relationsproblematik eller om du befinner dig i en kris. Första steget är ofta ett bedömningssamtal där vi tar ställning till vilken hjälp du kan behöva. 

Jag arbetar med vuxna från 18 år.

Vi erbjuder kortare samtalsbehandlingar och arbetar med KBT och ACT samt medveten närvaro (mindfulness) som verktyg. Från och med hösten 2024 erbjuder vi även iKBT via 1177.

Vid behov av längre och fördjupad samtalskontakt finns möjlighet för remiss vidare inom vårdval psykoterapi.

Du som är i ålder 16-29 kan med fördel söka dig till Unga vuxna i Lund, telefon 046-359 80 93.