Nödvändig tandvård/Tandvård som led i sjukdom

All bastandvård
Nödvändig tandvård är tandvård som krävs för att en patient skall få möjlighet att äta och ha fungerande tänder socialt. Hit hör all bastandvård, till exempel lagningar, rotfyllningar, tandhygienistbesök, tandproteser m m.
För att få rätt till nödvändig tandvård krävs ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Intyg om tandvårdsstöd kan utfärdas av chefer för särskilda boenden och hemtjänstenheter samt kommunernas bistånds- och LSS-handläggare.
Patienten har rätt att själv välja vem som ska utföra den nödvändiga tandvården.

Tandvård som led i sjukdomsbehandling
Ibland ingår tandvård som en del i behandlingen av en sjukdom. Det kan till exempel handla om tandskador i samband med epileptiska anfall, snarkskenor mot andningsuppehåll eller infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp eller behandlingar.
För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till oss inom tandvården.

Avgifter
För nödvändig tandvård och tandvård som led i en sjukdomsbehandling är avgiften 170 kr för ett tandläkarbesök och 110 kr för tandhygienistbesök. Efter att man har betalt 1100 kr inom ett år erhålls frikort. Är du 85 år eller äldre betalar du ingen avgift alls.