När du kommer till oss

När du besöker oss för första gången anmäler du dig i receptionen. Där uppger du dina personuppgifter och får fylla i en hälsodeklaration.

Vissa mediciner och sjukdomar kan visa sig i munhålan eller behöver tas hänsyn till när vi utför behandling av din mun. Exempelvis kan en del mediciner ge muntorrhet och därmed ökad risk för karies. Den första undersökningen börjar med att vi tar röntgenbilder av dina tänder, och kompletterar ibland med en stor bild som kallas "panoramaröntgen/OPG". Dessa bilder ger oss möjlighet att se det som är omöjligt att se med blotta ögat, exempelvis käkben, käkleder, bihålor, tändernas rötter och avvikelser.

Dessa röntgenbilder, tillsammans med fotografier av dina tänder, samt de fynd vi hittat då vi undersökt din mun, ger oss möjlighet att ställa rätt diagnos och erbjuda en behandling av god kvalité. Vi försöker i möjligaste mån erbjuda flera behandlingsalternativ med kostnadsförslag där vi tillsammans med dig försöker finna den bästa lösningen för dina tandproblem.
Är det en komplicerad behandling kanske tandläkaren vill att du kommer tillbaka för en diskussion.

När du sedan kommer till oss vid årliga undersökningar förnyas din hälsodeklaration. Det är därför bra om du har med dig en aktuell medicinlista.
Vid denna undersökning tar vi ofta röntgenbilder (2-4 st på kindtänderna) för att vi ska kunna ställa rätt diagnos tillsammans med de fynd vi gör i din mun med hjälp av spegel och sond.

Det är viktigt för oss att vi tillsammans finner en behandling som passar just dig och dina behov.