DIN VÅRDCENTRAL I EDSBERG

Juli 2020


Vi tackar Edsbergskyrkan och Svenska kyrkan i Sollentuna för att de låtit oss använda Edsbergskyrkan för massvaccinering mot Covid-19. Det har inneburit att vi kunnat ha ett stort flöde och genomföra en smittsäker vaccinering. 


För intyg som gäller covid 19, läs under fliken covid 19-information


För senaste information om vaccination mot covid 19, läs under fliken covid 19-vaccinovan.


Edsbergs vårdcentral finns till för att ge dig den vård du behöver genom hela livet. För närvarande arbetar här nio specialistläkare och fyra läkare under specialistutbildning. Du har också tillgång till medicinsk rådgivning, distriktssköterska, astma/KOL-sköterska, barnavårdscentral, hemsjukvård, diabetessköterskor, medicinsk fotvård, psykologer samt provtagningscentral.


Det går nu att boka tid för besök och videobesök. Du behöver ha ett fungerande bank-ID och en smart telefon. Vid symtom som listas nedan gäller fortfarande att du inte får komma hit innan du haft kontakt med din läkare.


Vid symtom som snuva, halsont, feber eller hosta får du inte komma in på mottagningen. Detta för att minska risken för smittspridning. Vid behov av kontakt ombeds du att kontakta oss via chatten genom att klicka på den blåa knappen till höger. Du kan också ringa till mottagningssköterskorna.


För frågor angående pågående corona-pandemi, ring i första hand 113 13 för allmäna frågor eller gå in på 1177.se för att läsa den senaste informationen.

Besök vår digitala mottagning