Avgifter för besök hos oss

 

Besök hos läkare för vuxna över 18 år

275 

kr

Besök för sjukvårdande behandling hos sjuksköterska, distriktssköterska, 
psykolog eller medicinsk fotsjukvård för vuxna över 18 år

275 

kr

Besök hos läkare, sjuksköterska eller psykolog för barn under 18 år

kr

Besök hos läkare, sjuksköterska eller psykolog för personer som är 85 år eller äldre

kr

Övrigt som vaccin, hälsokontroller, intyg mm, avgift enligt region Stockholms prislista.

 

 

 

 

Uteblivet besök

Om du inte kan komma till ett planerat besök är det viktigt att du lämnar återbud senast 24 timmar före avtalad tid. Om inte det görs får du betala en avgift på 400:- för uteblivet besök som skickas hem till dig som en faktura. Avgiften för uteblivet besök gäller även om besöket hade varit avgiftsfritt, såsom för barn och ungdomar under 18 år eller om man har högkostnadsskydd.

Högkostnadsskydd/frikort innebär alltså inte att du slipper avgiften för uteblivet besök.

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du under ett år inte behöver betala mer än ett visst belopp i sjukvård. Om du inom ett år når upp till högkostnadsbeloppet får du frikort. För sjukvård i öppenvården i Region Stockholm ligger högkostnadsbeloppet på 1 300 kronor.

Frikort

I Stockholms region registreras dina avgifter elektroniskt. Du behöver alltså inte hålla reda på själv hur mycket du har betalat eller om du har rätt till frikort. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket.

Vill du läsa mer om avgifter i Region Stockholm vänligen klicka på denna länk:
http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Stockholm/