Vaccination

Välkommen att vaccinera dig hos oss!

Vi vaccinerar mot:

  • Påfyllndsdos Covid-19 och säsongsinfluensa, dessa går att ta samtidigt. Alternativt med 7 dagars mellanrum. 
  • Pneumokockinfektioner, t.ex. lunginflammation.
  • Infektionsutlöst gulsot (hepatit A och/eller hepatit B) med vaccinerna Havrix, Engerix samt Twinrix.
  • Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) med vaccinerna FSME-Immun samt Encepur.
  • Påfyllnadsdos mot difteri och stelkramp med vaccinet di-Te booster

Andra vaccinationer och resråd

Har du frågor kring din resa eller önskar andra former av vaccinationer eller reseprofylax, tag kontakt med din husläkare. Du finner också mer resråd och information kring vaccinationer på 1177.

Se uppdaterad information om covid-19 på 1177 Region Stockholm.

 

Tidbokning och öppettider

Ingen drop-in, endast bokade tider. För tidsbokning, ring distrikssköterskan mellan kl 12.00-12.30 på 08-545 223 91 eller mottagningssköterskan mellan kl 8.00-17.00 på 08-545 223 90