Psykosocial mottagning

Välkommen till den psykosociala mottagningen på Edsbergs vårdcentral. Här arbetar tre legitimerade psykologer med bedömning, behandling, rådgivning samt stöd- och krissamtal.

Vi tar emot både barn, ungdomar och vuxna och erbjuder enskilda insatser och längre behandlingsserier.  
Vi behandlar lättare till måttlig psykisk ohälsa vilket kan handla om oro, nedstämdhet, stress, fobier eller livskriser.  Vi som arbetar i teamet är legitimerade psykologer och en rehabkoordinator som fungerar som en samordnare inom sjukvården och gentemot arbetsgivare och försäkringskassan. 

Hur vi arbetar

Våra psykologer arbetar både utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT samt psykodynamisk terapi. KBT är en aktiv behandlingsform som syftar till ökad livskvalitet genom förändringsarbete av tankar, känslor och beteenden. I psykodynamisk terapi arbetar man med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem. Vi erbjuder psykologisk rådgivning, guidad självhjälp och individuella behandlingar mot ångest, depression, sömnbesvär och stress. Vi erbjuder också stöd- och krissamtal. 

Vanligtvis inleds kontakten med ett eller flera bedömningssamtal för att hitta passande hjälp och för att tillsammans planera din behandling eller hänvisa dig vidare. Bedömningssamtalet sker oftast på telefon. Vi anpassar alltid behandlingen utifrån patientens enskilda förutsättningar och önskemål. Besöken hos oss är ungefär 30 minuter långa.

Boka tid

Vill du komma till ett första bedömningssamtal hos en av våra psykologer kan du boka en tid genom att ringa mottagningssköterskan på 08-545 22 390

Avboka tid

Återbud lämnas på 08-545 22 390 eller via Mitt PTJ minst 24 timmar innan bokad tid. Efter det skickas faktura för uteblivet besök på 400 kr, gäller även barn under 18 år eller dig med frikort. 

Akut hjälp

Ring alltid 112 i en akut nödsituation 

BUP akutenhet: För barn och unga upp till 18 år

Patienter som inte har en pågående kontakt med BUP men önskar akutpsykiatrisk rådgivning dagtid ringer En väg in på telefonnummer 08-123 524 50 och väljer akut i knappval.

BUP akutenhet gör akuta barn- och ungdomspsykiatriska bedömningar dygnet runt.
Telefonnummer: 08-123 669 00

Besöksadress: Södersjukhuset, Sachsgatan 10 på Södermalm i Stockholm

Mobila Akutenheten Karolinska (MAK): Vuxna över 18 år

Telefon: 08-517 750 40
Öppettider: alla dagar kl. 08–22.
Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Hus R:5.

Psykiatriska akutmottagningen: Vuxna över 18 år

Telefon: 08-123 492 00
Öppettider: dygnet runt
Besöksadress: S:t Görans sjukhus, Vårdvägen 5, 112 81 Stockholm.

Läs mer