Äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre och är listad på Edsbergs vårdcentral är välkommen till vår Äldremottagning. Här anpassar vi en del av vår verksamhet till äldres behov. Vi arbetar med att underlätta vårdkontakter, ge ökad trygghet, kontinuitet och tillgänglighet.

Vi erbjuder

På Äldremottagningen erbjuder vi:

  • Direktnummer till distriktssköterska, utan knappval.
  • Kontakt i form av rådgivning eller besök hos distriktssköterska eller läkare samma dag eller dagen efter.
  • Vid behov är mer tid avsatt i samband med ditt besök.
  • Vägledning och information om var du skall vända dig i vården ex. till sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist.
  • Fast vårdkontakt med distriktssköterska och husläkare.
  • Planerade hembesök av distriktssköterska och husläkare vid behov.
  • Läkemedelsgenomgång hos husläkare, 1 gång per år samt vid behov.
  • Telefonkontakt vid behov efter sjukhusvistelse inom några dagar efter hemkomst.
  • Alla besök på Äldremottagningen är planerade och bokas i förväg.

Kontakt

Du når oss på telefon 070-461 66 26 vardagar klockan 13:00-14:00.
Övrig tid kan du ringa 08-545 223 90

Följ instruktionerna du får när ditt samtal besvaras. En sköterska ringer därefter upp dig på angiven tid och på det telefonnummer som knappats in.

Välkommen till oss!