Problem med telefonin

Vi har ny telefon- och internetleverantör vilket senaste tiden tyvärr inneburit en del problem.