Vår tillgänglighet

Verksamhetschefen Johan Welander svarar på frågor om vår tillgänglighet och vad vi gör för att förbättra den.