Muskelundersökning (Elektromyografi, EMG)


Syfte:
Att undersöka musklernas elektriska aktivitet. Vid sjukdomar i nerv eller muskel ändras signalen på ett typiskt sätt, vilket vi kan upptäcka.

Förberedelser: Inga förberedelser behövs.

Utförande: Med en liten nål mäts den elektriska aktiviteten i olika muskler. Vi analyserar det elektriska mönster som en muskel i vila och arbete genererar. Vi lyssnar även på ljudet. Obehaget kan jämföras med det du upplever vid en blodprovstagning.

Meddela oss inför undersökningen om du regelbundet tar:

  • Antiinflammatoriska, smärtlindrande läkemedel som leder till ökad blödningsrisk (som t ex Ibuprofen, Diklofenak, Naproxen, Acetylsalicylsyra (Aspirin, Trombyl) eller Plavix) så att vi kan anpassa planerad undersökning.

  • Blodförtunnande mediciner som t ex Waran, Eliquis, Pradaxa, Xarelto eller Lixiana. I detta fall ber vi dig att kontakta din läkare för att ordna med provtagning för INR/PTT senast 1 vecka före din planerade undersökning hos oss. Vid INR-värden överstigande 3 föreligger kontraindikation för nålundersökning.

OBS: Alla barn skall erbjudas smärtstillande mediciner via remittterande läkare. På undersökningsdagen tar du med dig dessa mediciner som barnet ska ta ca en timme före undersökningen. Vidare erbjuder vi på mottagningen lokal smärtstillande i form av kräm. För att krämen ska få full verkan bör barnet infinna sig en timme före angiven tid i kallelsen. Om barnet fått lugnande medicin, bör barnet stanna minst 1,5 timme efter given dos, så vi ser att han/hon mår som vanligt när ni lämnar mottagningen.

Undersökningstid: ca. 2 timmar