Dataskärm under undersökning

Nervundersökning (elektroneurografi)

Syfte: Att undersöka funktioner i nerver som förmedlar känselförnimmelse, styr muskler samt i de nerver som styr inre organ som ej kan påverkas med viljan (autonomt nervsystem). Vi mäter nervens förmåga att leda elektriska signaler. Vid sjukdomar i nerven ändras funktionsförmågan, vilket vi kan upptäcka med undersökningen.

Förberedelser: För att undersökningen skall utföras på bästa sätt bör händer och fötter vara varma och rena. Använd INTE hudkräm på armar, händer, ben eller fötter, då detta kan påverka undersökningsresultat!

Utförande: Små metallplattor fästs på huden. För undersökning av nerver som styr musklerna stimuleras dessa med en elektrisk puls som leder till ofrivillig muskelryckning. Vid undersökning av nerver som förmedlar känselförnimmelsen stimuleras dessa med svaga elektriska pulsar.

Undersökningstid: 30-60 minuter.