Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter arbetar med att främja för en god aktivitet och individens självständighet.

Det kan innebära träning eller strategier för nya tillvägagångssätt. Det kan även vara hjälpmedel eller andra sätt att anpassa den fysiska miljön. Vi gör ofta hembesök eftersom behandlingen har bäst effekt i den miljö man oftast vistas i. För att kunna hjälpa dig behöver vi först göra en undersökning och bedömning av dina besvär.

Exempel på arbetsterapeutiska insatser är:

  • Rehabilitering av skador och sjukdomar i händer. Vid behov utprovning av handortos eller annat stöd.

  • Hemrehabilitering ensam eller i team med andra proffessioner.
  • Gruppträning med t.ex. handträning.

  • Patientskolor t.ex. om artros eller fallprevention.

  • Bedömning av hjälpmedelsbehov och därefter utprovning, förskrivning och inträning med hjälpmedlet.
  • Minnessutredning och utfärda av intyg, på remiss från läkare.

  • Bedöma behov och utfärda intyg inför ansökan om bostadsanpassning.

  • Bedömning av ADL-förmåga och utfärda av intyg, på remiss från läkare.