Artrosskola

I artrosskolan får du veta mer om vad artros är, information om behandling, träning, aktiviteter i dagliga livet, strategier och hjälpmedel. Det finns mycket du kan göra själv för att lindra dina besvär! 

Träffarna leds av arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. Artrosskolan innehåller utöver de teoretiska träffarna även träning speciellt anpassad för artrosbesvär. 

Ta kontakt med oss för att boka in en tid för undersökning och bedömning för att se om detta är något som är lämpligt för dig. Välkommen!

Vad är artros?
Artros är en ledsjukdom som börjar smygande, sjukdomsförloppet är ofta utdraget över många år. De flesta personer med artros upplever ledsmärta och ledstelhet. De flesta av kroppens leder kan drabbas av artros men det är vanligast i viktbärande leder som öfter och knän.  Artrosen drabbar främst ledbrosket, men även andra delar av leden, så som ledkapsel, ledband, muskler och underliggande ben. Artros är den vanligaste orsaken till inaktivitet hos personer över 65.