Diagnostiskt ultraljud

På Hälsan Östertälje arbetar vi med diagnostiskt ultraljud!

Det är en undersökningsmetod för att ta reda på mer om eventuell skada i senor eller muskler. Det används för att säkerställa att vi använder oss av rätt typ av behandling. Det är en smärtfri undersökning där ett munstycke glider utanpå huden och en bild projiceras på en skärm. Diagnostiskt ultraljud finns på Hälsan Östertälje och används regelbundet för diagnostik i komplexa fall så rätt insats kan erbjudas tidigt. Diagnostiskt ultraljud utförs efter undersökning och bedömning av vårdpersonal.