Fysioterapeut / Sjukgymnast

Vi fysioterapeuter (kallades tidigare för sjukgymnaster) tar hand om många olika typer av besvär och diagnoser. 

Vi arbetar med att bedöma, behandla och följa upp besvär som smärta eller nedsatt funktion. Vi samarbetar med andra vårdgivare för att säkerställa bästa möjliga kvalitet. Vi ger även rehabilitering i hemmet för de som av medicinska skäl inte har möjlighet att ta sig till mottagningen. För att kunna hjälpa dig behöver vi först göra en undersökning och bedömning av dina besvär.

Exempel på behandlingsmetoder är:

  • Träning individuellt eller i grupp

  • Akupunktur

  • Manuella tekniker

  • Hjälpmedelsutprovning på mottagningen eller i hemmet

  • Träning i hemmiljö

  • Stötvågsbehandling

  • Föreläsningar om t.ex. artros, smärta eller stress

  • Rådgivning och information