Fallpreventionsgrupp

Vill du veta vad Du kan göra för att undvika att falla? Delta i vår fallpreventionsgrupp!

Vi arbetar utifrån "Aktiv livsstil hela livet" som är en studiecirkel om fallprevention. Syftet med studiecirkeln är att förebygga fall och fallskador bland äldre personer och vi vänder oss till dig som har ramlat, riskerar att ramla eller är rädd för att ramla. Gruppen leds av arbetsterapeut och fysioterapeut.

På träffarna blandar vi teori, gruppdiskussioner och praktisk träning. Du kommer få med dig många praktiska och handgripliga tips om hur du gör för att undvika att ramla!  

Ta kontakt med oss för att boka in en tid för undersökning och bedömning för att se om detta är något som är lämpligt för dig! Välkommen!