En bild av Hälsans långa korridor.

Bostadsanpassning

Vilka åtgärder behövs för att du ska kunna bo kvar hemma?

Om du har svårt att ta dig in eller ut ur din bostad eller om det finns saker i hemmet som hindrar dig kan du ha behov av bostadsanpassning. Ta då kontakt med någon av våra arbetsterapeuter så kommer de hem och gör en bedömning av åtgärder som kan göras för att du ska kunna leva ett självständigt liv i din bostad.

Efter att ha bedömt behovet skriver arbetsterapeuten intyg för anpassningen och hjälper till med ansökan hos din kommun.

Hör av dig för att boka en tid. Välkommen!