Dietist

En dietist arbetar med sambandet mellan hälsa, mat och näring.

En anpassad kost behövs vid vissa sjukdomstillstånd eller av andra skäl. Kostbehandling behövs vid t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, allergi, tarmsjukdom, KOL och undernäring. Vi ger även rehabilitering i hemmet för de som av medicinska skäl inte har möjlighet att ta sig till mottagningen. Boka en tid för bedömning av ditt besvär.

Exempel på behandlingsmetoder är:

  • Individuellt anpassad rådgivning kring kost och näring

  • Föreläsningar om bland annat viktminskning

  • Förskrivning av kosttillägg

  • Kostrådgivning i hemmiljö för de som inte klarar av att komma till mottagningen

  • Rådgivning till föräldrar vars barn har behov av kostbehandling