Matvaror på en hylla.

Dietist

En dietist arbetar med sambandet mellan hälsa, mat och näring.

En anpassad kost behövs vid vissa sjukdomstillstånd eller av andra skäl. Kostbehandling behövs vid t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, allergi, tarmsjukdom, KOL och undernäring. Vi ger även rehabilitering i hemmet för de som av medicinska skäl inte har möjlighet att ta sig till mottagningen.

Exempel på behandlingsmetoder är:

  • Individuellt anpassad rådgivning kring kost och näring

  • Föreläsningar om bland annat viktminskning

  • Förskrivning av kosttillägg

  • Kostrådgivning i hemmiljö för de som inte klarar av att komma till mottagningen

  • Rådgivning till föräldrar vars barn har behov av kostbehandling