Distriktsläkarmottagning

På vår läkarmottagning arbetar legitimerade läkare. En del är specialister i allmänmedicin, några läkare med specialisttjänstgöring, så kallade ST-läkare och en läkare med allmäntjänstgöring, så kallad AT-läkare.