Distriktssköterskor

Sjukvård, Hälsa & Livsstil

Hos oss distriktssköterskan kan Du bla få hjälp med omläggning av sår, injektion, stygnborttagning, vaccination och blodtryckskontroll. Förskrivning av inkontinens -, diabetes-, och tekniska hjälpmedel samt kosttillägg. Vi mäter även ut och förskriver stödstrumpor.

Har Du behov av vård i hemmet hjälper vi till med hembesök och hemsjukvård.

Vi utför hälsosamtal avseende livsstilsrelaterade problem tex kost, motion, rökning och alkohol. Vid behov skriver vi ut recept på FAR = Fysiskt Aktivitet på Recept.

För dig som har besvär med astma eller KOL har mottagningen specialutbildade sköterskor samt läkare. Du kan boka tid genom att ringa telefonnummer 08-462 25 00 mån-fre 08.00-17.00 eller på tisdagar till Astma/KOL-sköterska Mette Friberg på telefonnummer 070-785 42 71.

För dig som är 75 år eller äldre har vi en äldremottagning med rätt till planerat hembesök för boende i området som inte kan ta sig till mottagningen.

Telefonnummer till vår äldremottagning är 070-007 27 00 med telefontid måndag - fredag 15.00-16.00.

Jennifer Blomqvist
Distriktssköterska

Hemsjukvårdsansvarig

 

 

Anneli Dammborg
Distriktssköterska

Diabetesansvarig

 

 

 mette

Mette Friberg

DistriktssköterskaAstma/KOL-ansvarig.

Utför spirometrier.

Telefontid tisdagar 10.15-12.00 på telefonnr 070-785 42 71.