Distriktssköterskor

Sjukvård, Hälsa & Livsstil.

Detta hjälper vi dig med

Hos oss distriktssköterskan kan du bland annat få hjälp med omläggning av sår, injektion, stygnborttagning, vaccination och blodtryckskontroll. Förskrivning av inkontinens -, diabetes-, och tekniska hjälpmedel samt kosttillägg. Vi mäter även ut och förskriver stödstrumpor.

Vård i hemmet

Har du behov av vård i hemmet hjälper vi till med hembesök och hemsjukvård.

Hälsosamtal

Vi utför hälsosamtal avseende livsstilsrelaterade problem tex kost, motion, rökning och alkohol. Vid behov skriver vi ut recept på FAR = Fysiskt Aktivitet på Recept.

Astma/KOL

För dig som har besvär med astma eller KOL har mottagningen specialutbildade sköterskor samt läkare. Du kan boka tid genom att ringa telefonnummer 08-462 25 00 mån-fre 08.00-17.00.

Äldremottagning

För dig som är 75 år eller äldre har vi en äldremottagning med rätt till planerat hembesök för boende i området som inte kan ta sig till mottagningen.

Telefonnummer till vår äldremottagning är 070-007 27 00 med telefontid måndag - fredag 15.00-16.00.

Våra distriktssköterskor

Bild: Jennifer Blomqvist

Jennifer Blomqvist

Distriktssköterska, hemsjukvårdsansvarig

Bild: Anneli Dammborg

Anneli Dammborg

Distriktssköterska, diabetesansvarig

Bild: Mette Friberg

Mette Friberg

Distriktssköterska, astma/KOL-ansvarig. Utför spirometrier.

Bild: Anders Nilsson

Anders Nilsson

Distriktssköterska