Akut vård

Vid allvarlig skada eller sjukdom, ring 112 eller åk till Södersjukhusets akutmottagning, Sjukhusbacken 10.

När vårdcentralen är öppen ring på

Telefon 08-462 25 00

När husläkarmottagningen har stängt och du inte kan vänta går det bra att kontakta 1177  på telefon för rådgivning och hänvisning - ring telefonnummer 1177. Vid livshotande tillstånd ring 112.

 

Akut tandvård

S:t Eriks sjukhus Alla dagar 7:45 - 20:30
Telefon 08-123 156 80

Ambulansbeställning

Telefon 112 vid akut skada eller sjukdom.
08-454 21 00 (icke brådskande)

Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska sjukhuset

Telefon 08-517 77 102

Giftinformationscentralen

Telefon 08-33 12 31 (icke brådskande fall)

Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset

Telefon 08- 616 40 00

S:t Eriks ögonsjukhus, akutmottagning

Telefon 08-672 31 00

Södersjukhuset

Telefon 08-616 10 00

Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden

Telefon 1177