Distriktssköterskemottagning

Våra distriktssköterskor/sjuksköterskor har egna mottagningar där vi bl a kan hjälpa dig med följande:

  • Rådgivning kring sjukdom och hälsa
  • Blodtrycksmätningar
  • Hemlån av blodtrycksmätare
  • Sårvård
  • Injektioner
  • Borttagning av stygn
  • Utskrivning av vissa läkemedel
  • Utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
  • Fysisk aktivitet på recept

Ring för rådgivning och bokning av tid, telefonnummer 033-20 57 70