Äldremottagning

Nu har vi startat upp vår äldremottagning för dig som är 85 år eller äldre och som inte har hemsjukvård från Borås Stad.