Start

Mitt PTJ

 • Vid besök på vårdcentralen som patient får man endast ta med sig 1 anhörig/ledsagare för att minimera risken för smittspridning 

                                    __________________________                         

                     VACCINATION MOT COVID-19 

                                            Uppdaterat 2021-04-12

 • Webbokning för dig född 1946 eller tidigare

Fr o m vecka 15 kan Du som är född 1946 eller tidigare själv boka tid för vaccination med Astra Zeneca via webbokning på 1177.se med bank-ID. Tag med legitimation.  Du som bokar in dig och är yngre kommer med automatik bokas av. Du får inget extra meddelande om detta. 

 

Ni som är i åldersgruppen 80-85 och ej blivit uppringda ombeds ta kontakt med oss på vårdcentralen för att boka tid för vaccinering alternativt kan ni själva boka in er via 1177.se webbokning med bank-ID.

Undvik att bli lurad

Det kan finnas bedragare som vill luras så kom ihåg:

 • Vi kommer aldrig över telefon be dig använda bank-id eller annan legitimationshandling.
 • Vi kommer aldrig begära pengar för vaccination mot covid-19.
 • Är du osäker på vem som ringer, lägg på och ring själv till din vårdcentral                         

                              ____________________________

                               __________________________

Ni som har hemtjänst är välkomna att kontakta vårdcentralen som bokar upp er till Arenamottagningen för vaccination. 

All vaccinering kommer ske vid Borås Arena - Arenamottagningen. (f.d. Harald Nyborg) Adress: Ålgårdsvägen 14, Borås

                                __________________________

Västra Götalandsregionen vaccinerar enligt den prioritering som är uppsatt från Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot covid-19 är gratis och ges i två doser. 

För dig som är 65 år eller äldre startar vaccination mot covid-19 under mars/april.  (hälsodeklaration kommer att finnas på plats för er som inte har fått den hemskickad)

I början på februari fick ni som är 70+ hem ett brev med information gällande vaccinering samt en hälsodeklaration (som ni tar med er vid vaccinationstillfället).

När det är dags kommer övriga i fas 2 att bl a kunna boka tid via telefon eller web.

Herkules vårdcentral kommer ha samverkan med övriga vårdcentraler i Borås och vaccinationer kommer ske på Borås Arenamottagning ute på Knalleland. Gällande tider och bokning kommer det mer information.

Vaccinering mot covid-19 kommer att pågå under hela våren. Du som tillhör en annan grupp kommer att få information om när den grupp du tillhör kommer att erbjudas vaccin.

Mer information via 1177.se gällande vaccination mot covid-19

          _____________________________________________

Provtagning av pågående infektion av covid-19 

 • Provtagning av pågående infektion av covid-19 (PCR) - använd e-tjänsten Boka tid direkt via Borås jourcentrals webbsida. Provtagningen sker på Herrljungagatan 5, Knalleland. Följ orange skyltning. Ta med legitimation.

          Boka tid via Borås jourcentral e-tjänst Klicka på länken

 • För prov av pågående infektion (PCR) måste du ha haft symptom i minst 24 timmar. Vi testar vuxna och barn från och med förskoleklass.

              ___________________________________________

 Information om provsvar från provtagningsenheten Knalleland

Observera att Herkules vårdcentral INTE meddelar provsvar från provtagningsenheten Covid-19 Knalleland! 

 • Alla analyssvar från provtagningsenheten Covid-19 Knalleland hamnar på Praktikertjänst Herkules vårdcentral av administrativa skäl, men det är provtagningsenheten Knalleland som ansvarar för att meddela provsvar.
 • Du som har BankID kan själv se ditt svar på 1177.se. Logga in med BankID. Välj Journaltjänster => Journalen => Anteckningar. Här ser du ett notat om ditt provsvar. Om ditt svar är positivt (d.v.s. du har covid-19) kommer du även att få ett meddelande till din mobiltelefon via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • Du som inte har BankID kommer att få information om vad ditt prov visade per brev. Detta gäller både vid positivt och negativt provsvar.
 • Vi på Herkules är tacksamma för att ni INTE kontaktar oss angående provsvar då detta överbelastar våra sjuksköterskor. Vid frågor som inte kan vänta är du välkommen att ta kontakt med din ordinarie vårdcentral. 

             ___________________________________________

Planerad vård för patienter över 70 år och äldre

Försöker vi i möjligaste mån sköta digitalt (via Mitt PTJ) eller via telefonårskontroll, eventuellt kan det bli aktuellt att bara komma och ta prover.

Du som är över 70 år tänk på att inte utsätta dig för risker när du reser till oss, ta gärna cykel, promenad eller åk egen bil om du kan. Om du inte har möjlighet till detta så har du nu rätt till att boka sjukresetaxi, trots att du inte uppfyller kraven för sjukresa under perioden 15/1 - 30/6 2021.

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vastra-gotaland/

                 ___________________________________________

Besök hos diabetes- och astma-/KOL-sköterska

Ni som brukar bli kallade till diabetessköterska och astma-/KOL-sköterska kommer att bli kallade men på grund av rådande omständigheter med covid-19 pandemin kan det bli vissa förskjutningar i väntelistan. Detta gäller tills vidare. Vid frågor är ni välkomna att höra av er via vår digitala tjänst Mitt PTJ eller via telefon.

                ___________________________________________

      Välkommen till Herkules vårdcentral

 • Använda gärna Mitt PTJ, här kan ni beställa tid, av-/omboka tid , förnya recept med mera. 

Vi är flera specialister i allmänmedicin som har många års erfarenhet av sjukvård. Till mottagningen har vi handplockat ett team av sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Vi ser fram mot att få erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalitet under förtroendefulla former. 

 • Med tanke på coronavirus ber vi er använda vår digitala tjänst enligt ovan då telefonen är hårt belastad!

                        Information om coronaviruset covid-19

Har du varit utomlands under de senaste 14 dagarna och har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont? Om ja, bege dig INTE till en vårdmottagning. Använd inte heller webbtidbokning för dessa besvär. Ring din vårdcentral eller 1177.

Söker du information om coronaviruset läs på 1177.se

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

           ____________________________________________                              

Information gällande mässling!
Misstänker du att du är utsatt för mässlingsmitta ska du inte komma till vårdcentralen. För mer information ber vi dig att ta kontakt med oss på telefonnummer 033- 205770 alternativt kan du ringa till 1177.

Vi är en miljöcertifierad vårdcentral

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Detta innebär att vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom bl a klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.