Fysioterapeut / Sjukgymnast

Vi fysioterapeuter (kallades tidigare för sjukgymnaster) tar hand om många olika typer av besvär och diagnoser

Vi arbetar med att bedöma, behandla och följa upp besvär som smärta eller nedsatt funktion i exempelvis muskler eller leder. Vi samarbetar med andra vårdgivare för att säkerställa bästa möjliga kvalitet. Vi ger även rehabilitering i hemmet för de som av medicinska skäl inte har möjlighet att ta sig till mottagningen.

Exempel på behandlingsmetoder är:

  • Träning, individuellt eller i grupp

  • Laser och stötvåg

  • Stress- och smärthantering

  • Avspännings-och kroppsmedvetandeträning

  • Hemrehabilitering tillsammans med arbetsterapeut och vid behov dietist

  • Vattengymnsastik. Vi håller då till i Vattenhuset -Allaktivitetshuset i Saltskog

  • Patientskolor, tillsammans med arbetsterapeut och dietist, såsom artrosskola, smärtskola och fallprevention

 Legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter

Filip Weilow

Emmy Koskinen

Aleksandra Zjalic

Simona Pajauje

Jonas Bodin

Petra Kalla

Sherif Salama

Martin Österblad