Hembesök

Hovsjö Rehab erbjuder möjligheter till rehabilitering i hemmet. Ett team av arbetsterapeut och sjukgymnast, vid behov kompletterat av dietist, gör hembesök och hjälper dig att så snabbt som möjligt uppnå bästa möjliga förmåga

Vi hjälper dig som p.g.a. skada eller sjukdom har behov av hjälp hemma. Vi ser över din hemsituation och hjälper till med kost, träning och hjälpmedel. Tillsammans skapar vi en trygg och aktiv hemsituation. Vi har ett nära samarbete med andra vårdgivare för att säkertsälla bästa möjliga kvalitet.

Hör gärna av dig till oss om du eller någon närstående kan behöva vår hjälp!