Hembesök

Rehabiliteringsinsatser i hemmet!

Vi utför hemrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm. Rehabiliteringsinsatserna utförs av arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist för de personer som har svårt att ta sig till vår klinik av medicinska skäl.

Vid hembesök går vi tillsammans igenom behoven av insatser och lägger upp en rehabiliteringsplan.

Vi erbjuder:

  • Funktionell träning och/eller hitta nya strategier för att öka självständigheten i hemmet och dess närmiljö.
  • Bedöma, prova ut och träna förskrivna hjälpmedel.
  • Bedömning av ADL-förmåga och utfärda intyg, på remiss från läkare.
  • Bedömning i basal minnesutredning och utfärda intyg, på remiss från läkare.
  • Bedöma behovet och utfärda intyg inför ansökan om bostadsanpassning.
  • Informera och instruera närstående och vårdgivare, i rehabiliterande förhållningssätt.
  • Informera om egenvårdsprodukter och utfärda rekvisition för fritt val.
  • Kostrådgivning vid olika sjukdomstillstånd och viktproblem.

 Du når oss på:

Telefon: 08 - 550 692 92

Telefontid: Vardagar kl 08.00 - 09.00