Synpunkter

I första hand är det vårdgivarens ansvar att bemöta och besvara de synpunkter som kan uppstå i samband med vård och behandling. Du/ni ska alltså vända er direkt till den verksamhet som ansvarat för vården.
Lämna enkelt dina synpunkter och klagomål till oss via e-tjänsten på 1177.se. Du får svar direkt till din inkorg på 1177.se inom fem veckor. Alternativt lämnas det skriftligt i vår reception eller skickas till:

Verksamhetschefen
Husläkarna i Österåker
Stationsgränd 16
184 50 Åkersberga

Tack på förhand!

Peter Hallin
Verksamhetschef

Patientnämnden är ett stöd för patienten
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ska finnas i alla regioner. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som stöd och hjälp för patienter eller närstående och kan vid behov agera länk till berörd verksamhet. Patientnämnden har tystnadsplikt och kan hjälpa patient eller närstående att föra fram klagomål och synpunkter till verksamheten, samt se till att svar ges. Patientnämnden kan också ge råd och stöd när det gäller ersättning för skada som uppkommit i samband med vård. Är patienten under 18 år ska patientnämnden ta hänsyn till detta och hantera ärendet skyndsamt.

Den patient som har ett klagomål ska vända sig till patientnämnden i den region där vården givits. Om klagomålet gäller att hemregionen inte vill betala för vård i annan region ska klagomålet däremot gå till patientnämnden i hemregionen.

Patientnämnden

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder under vissa förutsättningar
IVO har från och med 1 januari 2018 skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utreder alltså bara händelser under vissa förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten.

Inspektionen för vård och omsorg IVO

Patientinformation

Om att klaga på vården på Inspektionen för vård och omsorg

Om att klaga på vården på 1177