AK-mottagning

Vi erbjuder kontroll av INR värde hos Waranpatienter samt kontroll av patienter som står på Eliquis, Pradaxa, Xarelto och Lixiana.

Länkar:

Eliquispatient.se

Blodproppsskolan.se

Ansvarig

Bild: Carina Dahlin

Carina Dahlin

Sjuksköterska

Bild: Rose-Mari Kangert

Rose-Mari Kangert

Sjuksköterska