AK-mottagning

Vi erbjuder kontroll av INR värde hos Waranpatienter samt kontroll av patienter som står på Eliquis, Pradaxa, Xarelto och Lixiana.

Har du frågor så kontakta ssk Carina Dahlin eller ssk Rose-Mari Kangert på telefon 08-544 024 00.

Länkar:

Eliquispatient.se

Blodproppsskolan.se