Rehabkoordinator

 

Rehabkoordinatorn är en resurs på vårdcentralen för patienter som är sjukskrivna. Syftet är att underlätta för patienter att återgå i arbete, som arbetssökande eller i studier.

Rehabkoordinator arbetar nära läkare och övrig personal på vårdcentralen, samt har kontakt vid behov med övrig personal inom primärvården.

Om patienten samtycker samarbetar rehabkoordinator också med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

För patienten kan rehabkoordinator:

- Ha ett kartläggande samtal.

- Kartlägga rehabiliteringsbehov.

- Följa upp sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.

- Vara ett stöd och coacha under tid med sjukskrivning i bl.a. kontakten med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

- Initiera tidiga insatser med arbetsgivare i samråd med läkare.

Tala med din husläkare för att komma i kontakt med rehabkoordinator.

Rehabkoordinator: Luciana Bengtsson, leg arbetsterapeut