Astma/KOL-mottagning

Ansvarig sjuksköterska: Hanne Rodrigo och Eva Rosshagen.

Efter kontakt med din husläkare gör vi lungfunktionsmätningar (spirometri). Vi informerar också om astma och KOL samt ger råd om de mediciner du får utskrivet samt följer upp din behandling.