Urologi

Dr Villars Lunn

Specialist i urologi

På mottagningen arbetar Nina Hammar, leg sjuksköterska


Mottagningen arbetar i första hand med manliga patienter med miktionsstörningar och prostatabesvär.

På mottagningen utförs i lokalbedövning sterilisationsoperationer på män.

Patienter som söker enbart för erektionsstörningar hänvisas till andra vårdinstanser.

Mottagningen kan enbart under helt speciella omständigheter ta emot akuta patienter.

I enlighet med bestämmelserna i Region Skåne råder ej remisstvång. Vi förbehåller oss dock rätten att prioritera patienterna själva och då kommer de som redan genomgått preliminär medicinsk bedömning vid andra vårdinstanser, främst i kön.

Barn under 18 år behöver ej remiss, dock måste bokningen göras av vårdnadshavaren som måste följa med vid besöket.