Om läkarhuset

Läkarhuset Ellenbogen invigdes i januari 1971. Läkarhuset är beläget på Snapperupsgatan 12 i centrala Malmö.

På läkarhuset finns sju olika specialistmottagningar, polikliniska operationer, gastro- och koloskopiundersökningar, laboratorium, samtalsterapi samt vårdcentral.
Patientavgift enligt Region Skånes gällande taxor.

Alla läkarhusets mottagning har olika journalsystem det är därför viktigt att ange vilken mottagning det gäller.