Läkarhuset Ellenbogen

Läkarhuset Ellenbogen är beläget på Snapperupsgatan i centrala Malmö. Här finns sju olika specialistmottagningar, vårdcentral, laboratorium samt samtalsterapi.

Mottag-ningar

ENTRÉN BALTZARSGATAN

Från och med måndagen den 4 februari stängs entrén på Baltzarsgatan 23.
Ny entré till Läkarhuset Ellenbogen är Snapperupsgatan 12 på motsatt sida av
huset
OBSERVERA!
Ingången till Röntgen finns fortfarande på Baltzarsgatan 23.


Karta