Vårdgaranti

Staten och landstingen har kommit överens om en nationell vårdgaranti som gäller från 1 november 2005.

Vårdgarantin innebär att man ska få:

  • Kontakt med primärvård samma dag som man söker
  • Medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal i primärvården inom 3 dagar
  • Träffa specialist inom 90 dagar
  • Tid till operation/behandling inom 90 dagar (från att beslut tas)
  • På Region Skånes hemsida hittar du mer information om Vårdgarantin.