Patientavgifter

De flesta av våra verksamheter på Läkarhuset har avtal med landstinget och följer de avgifter som fastställts av Region Skåne. Frikort och högkostnadsskydd gäller.

På Region Skånes hemsida hittar du mer information om de taxor och avgifter som gäller för hälso- och sjukvård i Skåneregionen.

Högkostnadsskydd och frikort
Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett maxbelopp i patientavgifter under ett år. När du har uppnått maxbeloppet får du ett frikort som innebär kostnadsfri vård. Frikortet gäller tolv månader efter den dag då du gjorde det första besöket.

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget.

På Region Skånes hemsida hittar du mer information om högkostnadsskydd och frikort.