Synpunkter och frågor om vården

Vi vill att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Om du inte tycker att den vård du fått fungerat eller om du har synpunkter eller klagomål ber vi dig ta kontakt med oss så snart som möjligt.

Ta i första hand kontakt med den klinik eller mottagning där du behandlats. Du kan också vända dig till verksamhetschefen på respektive enhet. Du kan också vända dig till Patientnämnden.

Patientnämnden
Patientnämnden är till för att underlätta kontakten mellan dig som patient och sjukvården. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter och anhöriga kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att ge vägledning, stöd och att vara till hjälp i kontakterna med vården.

Kontaktuppgifter för dig som bor i Skåne:

Postadress
Patientnämnden Skåne
291 89 Kristianstad
 

Telefon
0770-11 00 10

E-post
patientnamnden.kansli@skane.se

Patientnämndens hemsida

Man kan även kontakta Patientnämnden via "Mina vårdkontakter"