Anestesi- och intensivvård

Verksamheten har bedrivits på Läkarhuset Ellenbogen sedan 1994. Samarbetar med Läkarhusets tre kirurger för anestesi till patienter vid kirurgiska ingrepp, samt vid enkoskopi när detta behövs.
Samarbetar även med Handcenter Öresund.

På mottagningen arbetar en heltidsantälld samt sex timanställda anestesisjuksköterskor.

Profil

Bild: Dr Lars Johansson

Dr Lars Johansson

Kirurg