Östra Läkargruppen

Östra Läkargruppen är en privat familjeläkarmottagning som ingår i Praktikertjänst AB. Östra Läkargruppen startade sin verksamhet 1994 och har sedan 1996 haft vårdavtal med landstinget i Kristianstad Län och därefter Region Skåne. Fr o m den 1 juni 2011 ingår vår mottagning i Hälsoval Skåne.
Lista dig hos oss