Diabetes

Välkommen till vår diabetesmottagning!

Vårt arbete

Diabetssköterskorna Caroline Pålsson och Charlotte Wharton arbetar med hela det spektra av behandlingar och uppföljningar som behövs vid diabetessjukdom. En stor del utgörs av basbehandling med kost och motion samt egenkontroller av blodsocker för att följa sjukdomens förlopp. Diabetessköterskorna arbetar också med insulinbehandlingar, såväl uppstart och inställning av nya insulinbehandlingar som kontroller och ändringar av pågående insulinbehandling.

Boka besök

Besök bokas via sjuksköterska per telefon 044-20 91 30. Besöket är kostnadsfritt.