Särskilda boenden

Östra Läkargruppen ansvarar för tre särskilda boenden.

Fjällbacka

Medicinskt ansvarig: Per Berglund (specialist i allmänmedicin)

Österängsgården

Medicinskt ansvarig: Per Berglund (specialist i allmänmedicin)

Hammarshemmet

Medicinskt ansvarig: Birzeta Tabakovic (specialist i allmänmedicin)